Due-Nielsen, C. (1983). SVEN HENNINGSEN 2.2.1910- 24.1.1982. Historisk Tidsskrift, 14. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/52610