Kirchhoff, H. (1983). Ina Rohde: Da jeg blev jøde i Danmark. Nogle erindringsblade fra besættelsen. Udgivet af Selskabet for dansk jødisk historie. København, C. A. Reitzels Boghandel, 1982. 160 s. 100 kr. excl. moms. Historisk Tidsskrift, 14. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/52577