Porsmose, E. (1983). Bent Jørgensen: Stednavne og samfærdselshistorie. Navnestudier udgivet af Institut for Navneforskning. Nr. 18. København, Akademisk Forlag 1979. 173 s. Bent førgensen: Stednavne og administrationshistorie. Navnestudier udgivet af Institut for Navneforskning. Nr. 20. København, Akademisk Forlag 1980. 103 s. Historisk Tidsskrift, 14. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/52457