Fenger, O. (1980). Inger Dübeck: Købekoner og Konkurrence. Studier over myndigheds- og erhvervsrettens udvikling med stadigt henblik på kvinders historiske retsstilling. Mit deutscher Zusammenfassung. Skrifter fra Det retsvidenskabelige Institut ved Københavns Universitet: 29. København, Juristforbundets Forlag 1978. 681 sider. 178,50 kr. Historisk Tidsskrift, 13. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/52296