Nyberg, T. (1979). Kåre Lunden: Økonomi og samfunn. Oslo - Bergen - Tromsø, Universitetsforlaget 1972. 105 s. N.kr. 29,30. Historisk Tidsskrift, 13. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/52177