Bolvig, A. (1978). »Danmarks Kirker«: Præstø, Sorø, Thisted, Københavns, Maribo, Bornholms, Haderslev, Tønder, Åbenrå, Sønderborg, Frederiksborg og Århus amter, samt København. Udgivet af Nationalmuseet 1933-78. Historisk Tidsskrift, 13. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/52054