Henningsen, S. (1978). Patrick Devlin: Too Proud to Fight. Woodrow Wilson’s Neutrality. Oxford University Press, London, 1974. 731 s. £9.75. Historisk Tidsskrift, 13. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/51982