Trommer, A. (1977). Martin Fritz: German Steel and Swedish Iron Ore 1939-1945. Publications of the Institute of Economic History of Gothenburg University 29, Goteborg, 1974. 137 s, S.kr. 30,-. Historisk Tidsskrift, 13. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/51913