Rikke, -, & Olsen, O. (1976). H. Hellmuth Andersen, P. J. Crabb og H. J. Madsen: Århus Søndervold, en byarkæologisk undersøgelse. Jysk arkæologisk Selskabs skrifter, bind IX, København 1971. 337 s., indb. 161 kr. Historisk Tidsskrift, 13. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/51802