Sode-Madsen, H. (1976). Ann-Katrin Hatje: Befolkningsfrågan och välfärden. Debatten om familjepolitik och nativitetsökning under 1930- och 1940-talen. I serien: Sverige under andra världskriget. Allmänna Förlaget, Stockholm, 1974. 284 s. Historisk Tidsskrift, 13. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/51792