Chr. Manniche, J. (1976). Studier i Historisk Metode IX. Historikeren og Samfundet. Foredrag ved Nordisk Fagkonferense for historisk metodelære på Kollekolle 6.-10. maj 1973. Universitetsforlaget, Oslo, 1974. 134 s. Historisk Tidsskrift, 13. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/51783