Ladewig Petersen, E. (1976). Bjørn Saxe Utne: Høvedsmanns-institusjonen i det nordafjelske Norge 1500-1524. En studie i regional- og lokalforvaltning. Bergens historiske forenings skrifter 72/73, Bergen, 1972-73. 223 s. Historisk Tidsskrift, 13. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/51778