Bolvig, A. (1976). Håkon Christie: Middelalderen bygger i tre. Universitetsforlaget, Oslo - Bergen - Tromsø, 1974. 73 s. Nkr. 34,-. Ill. Hans-Emil Liden: Middelalderen bygger i stein. Universitetsforlaget, Oslo - Bergen Tromsø, 1974. 79 s. Nkr. 34,-. Ill. Historisk Tidsskrift, 13. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/51701