Ladewig Petersen, E. (1975). J. den Tex: Oldenbarnevelt I—11. Cambridge, at the University Press 1973. xii + 760 s., ill. £21.00. Historisk Tidsskrift, 13. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/51660