Sjøqvist, V. (1975). Olov Riste: »London-regjeringa«. Norge i krigsalliancen 1940-1945. I 1940-1942: 291 s. Det norske Samlaget, Oslo, 1973. N. kr. 65.00. Historisk Tidsskrift, 13. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/51647