Vammen, H. (1975). Betænkninger fra Christian VIII’s tid om styrelsen af det danske monarki. Udg. ved Niels Petersen af Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie. København 1969. LX + 398 s., 1 tvl. 30 kr. Indb. 36 kr. Historisk Tidsskrift, 13. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/51641