Ladewig Petersen, E. (1975). Aktstykker til de norske Stændermøders historie 1548-1661. Udg. for Kjeldeskriftfondet ved O. A. Johnsen og R. Fladby. Bind II hefte 2 og III hefte 1 ved Rolf Fladby. Oslo 1969-74. viii + 350, 273 s. N. kr. 17.00 og 25.00. Historisk Tidsskrift, 13. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/51639