Morillas, B. (1974). E. Bradford Burns: A History of Brazil. New York & London. Columbia University Press, 1970. - XIV, 449 s., ill. Historisk Tidsskrift, 13. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/51589