Floto, I. (1974). Richard Hofstadter: The Progressive Historians. Turner, Beard, Parrington. London, Jonathan Cape, 1969. xviii + 498 s. £ 4.20. Historisk Tidsskrift, 13. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/51520