Frandsen, K.-E. (1971). Hans Landberg : Statsfinans och kungamakt. Karl X Gustav inför polska kriget. Studia Historica Upsaliensia XXVIII. Scandinavian University Books. Svenska bokförlaget 1969. 48 s. 16 sv. kr. Historisk Tidsskrift, 12. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/51200