Gissel, S. (1971). Atlas over en del af middelalderlandsbyen Borups agre i Borup Ris skov ved Tystrup sø, Sjælland. Af Axel Steensberg, J. L. Østergaard Christensen og Svend Nielsen. Under medvirkning af Svend Dyhre Rasmussen. Indhold: Et oversigtskort i målestoksforhold 1:2.000 og 96 atlasblade i målestoksforhold 1:400. - Textbind ved Axel Steensberg. Med forkortede oversættelser til engelsk, tysk, fransk og russisk. - Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Kommission til udforskning af landbrugsredskabernes og agerstrukturernes historie. Publikation nr. I. København. I kommission hos G. E. C. Gad 1968. (4) s., 97 kort + 114 s. Ill. 112,50 kr. Historisk Tidsskrift, 12. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/51185