Rasch, A. (1970). Ada Polak: Wolffs & Dorville. Et norsk-engelsk handelshus i London under Napoleonskrigene. Oslo, Universitetsforlaget, 1968. xvi + 240 s. Ill. 48 no. kr. Historisk Tidsskrift, 12. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/51142