Skrubbeltrang, F. (1970). William E. Wright : Serf, Seigneur, and Sovereign. Agrarian Reform in Eighteenth-Century Bohemia. Minneapolis, University of Minnesota Press, 1966. 217 s. S 6.00. Historisk Tidsskrift, 12. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/51110