Sjøberg, E. (1969). Kristen Valkner: Paulus Helie og Christiern II. Karmeliterkollegiets oppløsning. Institutt for Kirkehistorie, Universitetet i Oslo, publikasjon nr. 2. Oslo, Universitetsforlaget, 1963. 142 s. 14,50 no. kr. Historisk Tidsskrift, 12. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/50898