Tvevad, J. (1969). Årbog for Københavns Universitet indeholdende meddelelser for det akademiske år 1964—65. Udgivet på foranstaltning af Universitetets Rektor og Konsistorium ved Inger Skyum-Nielsen under tilsyn af Stig Iuul. København 1966. viii + 305 + xxviii s. 25 kr. Historisk Tidsskrift, 12. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/50853