Stig Jørgensen, E. (1969). Jørgen Hæstrup: • • • Til landets bedste. Hovedtræk af departeme.ntschefsstyrets virke 1943-1945.1. Udgivet af Udgiverselskab for Danmarks nyeste Historie. København, Gyldendal, 1966. 589 s. 111. 49 kr. Historisk Tidsskrift, 12. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/50846