Skovgaard-Petersen, I. (1969). Anders Sørensen Vedel: Den danske Krønicke. Saxo-oversættelse 1575. Udgivet i facsimile af Det danske Sprog- og Litteraturselskab med introduktion af Allan Karker. København, G. E. C. Gad, 1967. 27 + dcxlvii s, + registre. 90 kr. Historisk Tidsskrift, 12. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/50839