Dahlerup, T. (1967). Finlands äldsta domböcker. II: Dombok for nedre Satakunta 1550-1552, utg. av Riksarkivet ved John E. Roos. Helsinki 1964. 296 s. Historisk Tidsskrift, 12. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/50795