A. Christensen, C. (1966). Skrifter udgivet af Udvalget for udgivelse af kilder til landbefolkningens historie. 1952-1964. Historisk Tidsskrift, 12. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/50653