Lorenzen, V. (1962). Danske Voldsteder fra Oldtid til Middelalder. Vilh. la Gour og Hans Stiesdal. Tisted Amt. Nationalmuseet. KĂžbenhavn 1957. 349 sider. Historisk Tidsskrift, 11. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/50590