A. CHRISTENSEN, C. (1962). Krisen pa Slesvig Domkapitels jordegods 1352—1437. Historisk Tidsskrift, 11. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/50556