Skyum-Nielsen, N. (1959). Hugo Yrwing, Kungamordet i Finderup. Nordiska förvecklingar under senare delen av Erik Klippings regering. Skrifter utgivna av Vetenskaps-Societeten i Lund nr. 45, Lund, 1954, 190 s. saint resume paa engelsk. Historisk Tidsskrift, 11. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/50518