Aakjær, S. (1952). Jordfordeling og Udskiftning. Undersøgelscr i tre sjællandske Landsbyer af C. Rise Hansen og Axel Steensberg, med et Bidrag af Werner Christensen. (Videnskabernes Selskabs hist. filol. Skrifter Bd. II, Nr. 1, 1951). Historisk Tidsskrift, 11. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/50379