RUNQUIST, K. (1952). De medeltida danska jordvarderingsenheterna med sarskild anknytning till guldvardering och skyldtaxation under valdemarstiden1. Historisk Tidsskrift, 11. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/50335