Hvitfeldt, A. (1944). 1. Det kgl. rettertings domme af 20. og 21. oktober 1575. Historisk Tidsskrift, 10. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/50106