Kristensen, M. (1941). Kong Valdemars Jordebog. Et Haandskrifts Historie, af Erik Kroman. Udg. af Rigsarkivet. (Kbh. 1936). (Også på Tysk: Ueber die Herkunft der Handschrift des Liber Census Daniae, von Erik Kroman. Acta philologica Scandinavica XI. 1936). Historisk Tidsskrift, 10. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/50081