S., F. (1938). Omkring 150-Aarsdagen for den store Landbokommissions Nedsættelse udkom De store Landboreformer og Handelsfrihedens. Historisk Tidsskrift, 10. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/49992