ved Jan Neiiendam, M. (1938). 2. Frede Bojsen og Grev J. L. Holstein-Ledreborg. Historisk Tidsskrift, 10. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/49954