Hjelholt, H. (1936). Sverige och den slesvig-holsteinska frågan 1849—50. Akademisk avhandling av Bo V: son Lundquist. Upsala. 1934. Historisk Tidsskrift, 10. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/49905