STEENSTRUP, J. (1936). Valdemar Sejrs Død og de ved Tronskiftet vedtagne Ændringer i Landets Styrelse. Historisk Tidsskrift, 10. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/49836