Nygaard, B. (2019). Stefan Arvidsson: Morgonrodnad. Socialismens stil och mytologi 1871-1914. Nordic Academic Press, Lund, 2016. Historisk Tidsskrift, 118(2), 118:2, 575–579. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/115531