Pedersen, J. (2019). Anders Lundkvist: Dansk kapitalisme. Gennembrud, storhed og stagnation. Forlaget Hovedland, Gjern, 2017. Historisk Tidsskrift, 118(2), 118:2, 565–569. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/115528