Møller, J. F. (2019). Frode Ulvund: Nasjonens antiborgere. Forestillinger om religiøse minoriteter som samfunnsfiender i Norge, ca. 1814-1964. Cappelen Damm Akademisk, Oslo, 2017. Historisk Tidsskrift, 118(2), 118:2, 556–559. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/115525