Larsen, J. E. (2019). Esbjörn Larsson: En lycklig Mechanism: Olika aspekter av växelundervisningen som en del av 1800-talets utbildningsrevolution. (Opuscula Historica Upsaliensia 52). Historiska institutionen, Uppsala universitet, 2014. Historisk Tidsskrift, 118(2), 118:2, 552–556. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/115524