Møller, J. F. (2019). Lofthusoppreisten. Rettsmateriale frå kommisjon og høgsterett 1787-99. Udg.: Margit Løyland. (Kildeutgivelser fra Riksarkivet 4). Oslo, 2018. Historisk Tidsskrift, 118(2), 118:2, 543–545. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/115522