Hedemann, M. (2019). August Aronsson: Löfte, tvist och försoning – politikens spelregler i 1300-talets Norden. (Studia Historica Upsaliensia 257). Uppsala, 2017. Historisk Tidsskrift, 118(2), 118:2, 523–524. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/115515