Jensen, B. E. (2019). En anmelders selvfabrikerede gåder. En replik til Simon Larsson. Historisk Tidsskrift, 118(2), 118:2, 453–460. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/115507