Køber, J. V. (2019). Kampen om nærdemokratiet. En begrebshistorisk analyse af den danske debat om nærdemokrati i 1970’erne. Historisk Tidsskrift, 118(2), 118:2, 371–400. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/115503