Køber, J. (2018). Else Hansen: Professorer, studenter og polit.er. Om velfærdsstatens universitetspolitik 1950-1975. Museum Tusculanum, Rigsarkivet, København, 2017. Historisk Tidsskrift, 118(1), 284-287. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/106562