Christensen, J. (2018). 1864 – et historisk prisme?. Historisk Tidsskrift, 118(1), 217-225. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/106545